O targach

Tematyka

 Podczas targów firmy prezentują swoje oferty w następujących sektorach tematycznych:

 

I. Firmy wykonawcze i usługowe:

 • budujące drogi i parkingi
 • inwestorzy zastępczy
 • wykonawcy ścieżek rowerowych i chodników
 • budujące dworce kolejowe, porty lotnicze i morskie
 • architektura zieleni - projektowanie i wykonawstwo
 • mała architektura miejska - produkcja, projektowanie, wykonawstwo
 • biura projektowe
 • instytuty naukowo-badawcze
 
 II. Firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją maszyn i urządzeń budowlanych:
 • do budowy obiektów użyteczności miejskiej, drogowej oraz kolejowej
 • do badania gruntu
 • drobnego sprzętu budowlanego
 
III. Firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją kruszyw, surowców oraz materiałów budowlanych:
 • do budowy dróg, autostrad oraz infrastruktury kolejowej
 • do poziomego oznakowania
 • wykorzystywanych przy budowie ścieżek rowerowych i chodników
 • do budowy dworców kolejowych, portów lotniczych i morskich oraz innych obiektów użyteczności publicznej

 

IV. Firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją urządzeń wykorzystywanych w bezpieczeństwie i zarządzaniu ruchem:

 • systemy bezpieczeństwa i zarządzania ruchem
 • rozwiązania ITS
 • sygnalizacje świetlne
 • znaki i tablice do oznakowania pionowego i poziomego
 • oznakowanie tymczasowe oraz znaki zmiennej treści
 • sprzęt i oprogramowania do obsługi parkingów
 • systemy do monitoringu
 • oświetlenie stosowane w infrastrukturze
 • rusztowania, deskowania oraz pomosty robocze
 • odzież robocza
 •     
   
  V. Firmy zajmujące się wyposażaniem obiektów użyteczności publicznej:
  • rozwiązania technologiczne i wyposażenia do budowy dworców kolejowych, portów lotniczych i morskich
  • systemy oświetleniowe dróg, parków, obiektów architektonicznych i użyteczności publicznej
   

VI. Firmy z sektora kolejowego:

 • wykonawcze i usługowe zajmujące się budową, modernizacją i wyposażeniem obiektów infrastruktury kolejowej
 • producenci i dystrybutorzy:
  - maszyn i urządzeń do budowy obiektów kolejowych
  - kruszyw, surowców oraz materiałów budowlanych do budowy infrastruktury kolejowej
  - urządzeń wykorzystywanych w bezpieczeństwie oraz zarządzaniu ruchem kolejowym

   

Z A P R A S Z A M Y!

Informacje praktyczne

 

 


 

 

Partnerzy i Patroni – Zobacz wyszystkich
 •