Targi - wiele moliwoci

Błąd
 • XML Parsing Error at 1:103. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:315. Error 9: Invalid character

Konferencja "Czas na zmiany"

Max_MIR_PL_poziome GDDKiA

Serdecznie zapraszamy na konferencj pt.

?CZAS NA ZMIANY?

 • Termin:
  22 padziernika 2014, pierwszy dzie Targw Infrastruktura 2014
  "NOWE STANDARDY W DROGOWNICTWIE"
  23 padziernika 2014, drugi dzie Targw Infrastruktura 2014
  "PRZEMIANY W KOLEJNICTWIE"
 • Miejsce: sala konferencyjna "A" na I pitrze Centrum Targowo-Kongresowego MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie
 • Organizatorzy: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Generalna Dyrekcja Drg Krajowych i Autostrad
 • Jzyk: polski
 • Zasady wstpu: bezpatny po wczeniejszej rejestracji - FORMULARZ REJESTRACYJNY (pobierz DOC)

Pierwszy dzie targw Infrastruktura 2014 (22 padziernika), godzina 12.30, sala konferencyjna A

NOWE STANDARDY W DROGOWNICTWIE

Przedstawione zostan aktualne informacje na temat prowadzonych dziaa GDDKiA oraz plany na najblisze lata. Wydarzenie to bdzie kolejn okazj do spotkania z bran i omwienia zmian jakie s wprowadzane  m.in. w prawie zamwie publicznych.

12:30 - 12:45 Otwarcie konferencji

12:45 - 14.00  

 • Program Budowy Drg Krajowych  - dzi i w nowej perspektywie finansowej ? przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
 • System Projektuj i Buduj ? PFU ? Katarzyna Wiktorowicz, Dyrektor Departamentu Przygotowania Inwestycji, GDDKiA
 • Wybr rzetelnego Wykonawcy Robt w wietle ustawy Prawo Zamwie Publicznych ? Izabela Kornas, Dyrektor Departamentu Postepowa Przetargowych, GDDKiA
 • Szczeglne warunki kontraktu - kluczowe zapisy dla inwestycji w perspektywie 2014-2020 ? Marcin Karolak, Dyrektor Departamentu Realizacji Inwestycji, GDDKiA

14.00 ? 14.15 Przerwa kawowa

14.15 ? 15.30  

 • Nadzr ? Jakub Troszyski, Dyrektor Departamentu Prawnego, GDDKiA
 • Jako w inwestycjach drogowych ? Wacaw Michalski, Dyrektor Departamentu Technologii, GDDKiA
 • Usugi utrzymaniowe w modelu ?Utrzymaj Standard?Norbert Wyrwich, Dyrektor Departamentu Zarzdzania Drogami i Mostami, GDDKiA
 • Zintegrowany System Poboru Opat ? Anna Gruszczyska, Naczelnik Wydziau Rozwoju i Strategii Poboru Opat, GDDKiA
 • Krajowy System Zarzadzania Ruchem ? Przemysaw Rzeniewski, Z-ca Dyrektora Departamentu Zarzdzania Ruchem, GDDKiA

15.30 Zakoczenie konferencji


Drugi dzie targw Infrastruktura 2014 (23 padziernika), godzina 11.00, sala konferencyjna A

PRZEMIANY W KOLEJNICTWIE

11:00 ? 11:10 Otwarcie konferencji

11:10 ? 13:00

 • Kierunki zmian systemowych w obszarze polskiego transportu kolejowego ? Tomasz Warsza, Radca Ministra kierujcy Departamentem Rozwoju Kolei, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
 • Krajowy Program Kolejowy ? Justyna Wilde, Gwny Specjalista w Departamencie Rozwoju Kolei, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
 • Nowy model usug utrzymaniowych ? Rafa Frczek, Z-ca Dyrektora Biura Drg Kolejowych, PKP PLK S.A., Tomasz Stpie, Dyrektor Projektu ds. pilotaowego wdraania nowego systemu utrzymania, PKP PLK S.A.
 • Oczekiwane zmiany w Prawie zamwie publicznych ? Aneta Jdrzejczyk, Dyrektor Centralnego Biura Zamwie, PKP PLK S.A., Mirosaw Pol, Z-ca Dyrektora Centralnego Biura Zamwie, PKP PLK S.A.
 • Ocena jakoci realizowanych prac projektowych i budowlanych, warunkw kontraktowych ? Jarosaw Antoniuk, Z-ca Dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji  ds.  wsparcia procesw, PKP PLK S.A., Stanisaw Stadniczenko, Dyrektor Projektu ds. Technologii i Laboratorium, PKP PLK S.A.
 • Nadzr nad realizacj inwestycji ? Jarosaw Antoniuk, Z-ca Dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji  ds.  wsparcia procesw, PKP PLK S.A., Mariola Kujawa, Z-ca Dyrektora Regionu Zachodniego ds. projektw UE, PKP PLK S.A., Micha Olszewski, Dyrektor Biura Zarzdzania Projektami, PKP PLK S.A.
 • Przygotowanie projektw programw funkcjonalno-uytkowych ? Dariusz Sotwiski, Doradca Zarzdu PKP PLK S.A., PKP PLK S.A.

ZAPRASZAMY!

Informacje praktyczne


Partnerzy i Patroni – Zobacz wyszystkich
 •