Targi - wiele możliwości

Błąd
 • XML Parsing Error at 1:103. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:315. Error 9: Invalid character

 

IBDiM_logo_z_nazwa

Serdecznie zaprasza na konferencję pt.

?Drogi i szlaki rowerowe - nowe możliwości?

 • Termin: 22 października 2014, pierwszy dzień 12 Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem Infrastruktura 2014
 • Miejsce: sala konferencyjna "D" na terenie hali targowej Centrum Targowo-Kongresowego MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie
 • Godziny: 12.30 - 16.00
 • Organizator: Instytut Badawczy Dróg i Mostów
 • Język: polski
 • Wstęp: płatny po wcześniejszej rejestracji. POBIERZ FORMULARZ REJESTRACYJNY (pdf)
  Formularz rejestracyjny prosimy przesłać do dnia 16 października 2014 r. pocztą na adres IBDiM lub faxem: (22) 814 13 39 lub e-mailem na adres: promotion@ibdim.edu.pl
rower_ccZainteresowanie ruchem rowerowym stwarza potrzebę wytyczania i budowania tras rowerowych, umożliwiających bezpieczną i komfortową jazdę na rowerze.


Z inicjatywy Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego, w maju 2014, r. została znowelizowana ustawa ? Prawo wodne oraz niektóre inne ustawy, co umożliwia lokalizację drogi rowerowej lub turystycznego szlaku rowerowego np. na koronie wału przeciwpowodziowego. Wprowadzono nowe pojęcie ? drogi rowerowej, która jest zlokalizowana poza pasem drogowym i nie jest drogą publiczną, lecz drogą wewnętrzną, a to powinno ułatwić budowę dróg i szlaków rowerowych.


Instytut Badawczy Dróg i Mostów, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom samorządów terytorialnych oraz organizacji społecznych zainteresowanych rozwojem ruchu rowerowego, wspierając inicjatywę Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego organizuje konferencję DROGI I SZLAKI ROWEROWE ? NOWE MOŻLIWOŚCI.


Zależy nam na popularyzacji idei wyprowadzenia rowerzystów z poboczy dróg publicznych na przeznaczone dla nich bezpieczne drogi rowerowe. Mamy nadzieję, że dzięki tej konferencji budowa drogi rowerowej lub wyznaczenie turystycznego szlaku rowerowego będą łatwiejsze, a zbudowane drogi bezpieczne i trwałe.


Do udziału w konferencji zapraszamy zainteresowanych problematyką projektowania lub budowy dróg i szlaków rowerowych oraz zagadnieniami związanymi ze stosowanymi technologiami i wyrobami budowlanymi.
Konferencja nie wyczerpuje tematu. Może jednak stanowić cenne źródło informacji oraz istotną pomoc przy podejmowaniu działań mających na celu rozbudowę sieci dróg i szlaków rowerowych.

 

Program konferencji:

 • 12.30 - 12.40 Otwarcie konferencji - Olgierd Dziekoński, Kancelaria Prezydenta RP
 • 12.40 - 12.55 Wypowiedzi zaproszonych gości
 • 12.55 - 13.10 Drogi i szlaki rowerowe w świetle uwarunkowań prawnych - Barbara Rymsza, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
 • 13.10 - 13.25 Turystyka rowerowa z perspektywy Lasów Państwowych - Miłka Hyży, Ośrodek Rozwojowo - Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu
 • 13.25 - 13.40 Praktyczne aspekty oddziaływania tras rowerowych na wały przeciwpowodziowe i międzywale - Piotr Michaluk, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
 • 13.40 - 13.55 Prorowerowe projekty zmian rozporządzeń - Jan Jakiel, Sekcja Rozwoju Ruchu Rowerowego Zarządu Transportu Miejskiego
 • 13.55 -14.10 Dyskusja
 • 14.10 - 14.40 Przerwa kawowa
 • 14.40 - 14.55 Doświadczenia praktyczne w zakresie budowy turystycznych tras rowerowych dalekiego zasięgu - Marek Zamana, Koordynator Krajowy EuroVelo w Polsce
 • 14.55 - 15.10 Rower w strukturze zagospodarowania przestrzennego regionów - Andrzej Zalewski, Politechnika Warszawska, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • 15.10 - 15.25 Komfortowe nawierzchnie dróg i szlaków rowerowych - Wojciech Bańkowski, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
 • 15.25 - 15.40 Gruntowe i betonowe nawierzchnie dróg rowerowych - Mirosław Graczyk, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
 • 15.40 - 16.00 Dyskusja i zakończenie Konferencji

 

Więcej informacji na www.ibdim.edu.pl

ZAPRASZAMY!

Informacje praktyczne

 

 


 

 

Partnerzy i Patroni – Zobacz wyszystkich
 •